Sunday, June 15, 2008

Memelihara Syariat Tanggungjawab Setiap Insan

Sabda Rasulullah S.A.W bermaksud :


Perumpamaan orang yang memelihara syariat Allah dan yang melanggarnya ialah seperti suatu kumpulan manusia yang sedang belayar di atas kapal. sebahagian mereka berada di atas dan sebahagian yang lain berada di bawah. Orang-orang yang berada di bahagian bawah apabila ingin mengambil air, mereka harus melalui orang-orang yang berada di atas, maka mereka berkata, "seandainya kita lubangkan saja dinding kapal ini, maka kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bahagian atas", maka jika mereka dibiarkan melakukan niat mereka itu, akan binasalah seluruh isi kapal seluruhnya, tetapi jika dicegah, nescaya akan selamat dan selamatlah seluruhnya.....
Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Tirmidhi.

1 comment:

Anonymous said...

Setuju !!!!!