Monday, August 4, 2008

Percukaian al-Kharaj Dan Percukaian Tanah Semasa : Analisis Kajian Lepas
Artikel ini membincangkan tentang sistem ekonomi Islam khusus kepada sistem percukaian al-Kharaj dengan objektif bagaimana untuk mempertingkatkan sistem ekonomi semasa Malaysia agar dapat dikemaskan dengan mengadaptasikan sistem percukaian tanah yang lebih bersifat Islami. Perbincangan lebih berkisar kepada kajian-kajian lepas dan banyak mengupas perlaksanaan percukaian tanah di zaman pemerintahan awal Islam agar ianya dapat diambil iktibar untuk diadaptasikan kepada percukaian tanah semasa. Akhirnya cadangan kajian perbandingan dikemukan untuk melihat kepentingan kajian dan sebagai suatu cadangan dalam usaha mempertingkatkan sistem ekonomi Islam semasa khususnya di Malaysia.

1 comment:

Julian Gan said...

hi pn... have a look at my blog, and please give comments on the design. www.maclifestyle.vox.com